Käyttöoikeussopimus

Coinad Media Tmi (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tarvittaessa antaa yhteyshenkilömme (toimisto@Hakea.fi)

 
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.04.2019.
 
Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
 
CoinAd Media Tmi
Helsinki, Uusimaa, 
00940, Finland
Y-Tunnus: 2911146-8
toimisto@Hakea.fi
 
Bonus
 
50 euron bonusta voidaan käyttää vain Hakea.fi-sivustolla Hakea.fi-palvelun maksamien palveluiden hankkimiseen. Et voi ostaa tavaroita Hakea.fi-sivustolta 50 euron bonuksella. Et voi nostaa 50 euron bonusta pankkitilillesi tai luottokortillesi. 50 euron bonus voidaan käyttää vain Hakea.fi-sivustossa. 50 euroa on lahja sinulle, jotta voit arvioida kaikkia Hakea-sivuston palveluita ilmaiseksi.
 
Kenen henkilötietoja keräämme?
 
Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme, verkkokauppaamme rekisteröityjen henkilöiden ja potentiaalisten asiakkaidemme, kuten uutiskirjeemme tilaajien, (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.
 
Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?
 
Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:
 
 • nimi, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli;
 • yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
 • tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista;
 • ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, kanta-asiakastiedot ja muut vastaavat ryhmittelytiedot;
 • verkkokaupan asiakkaiden käyttäjätunnus ja salasana sekä maksutapa, tallennetut asiakaspuhelut, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiset, asiakkaan ilmoittamat kiinnostustiedot; sekä
 • uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.
 
Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?
 
Keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti suoraan sinulta rekisteröityessäsi verkkokauppaamme tai ottamalla meihin muulla tavoin yhteyttä (esim. yhteydenotto asiakaspalveluumme). Oman ilmoituksesi lisäksi keräämme ostos- ja asiointitietojasi Hobby Hallin tietojärjestelmistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelusta sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.
 
Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset
 
Jos olet jo asiakkaamme:
 
Henkilötietojesi käsittelyn peruste on sopimussuhde Yhtiöömme ja sen täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin, eikä henkilötietojesi käsittelyllä ole osaltasi muita vaikutuksia. Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.
 
Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:
 
Henkilötietojesi käsittelyn peruste on oikeutettu etumme suoramarkkinoinnin tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on palveluitamme ja tuotteitamme koskeva suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, eli normaalit markkinointitoimenpiteet kuten uutiskirjeen tai muiden markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse. Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen. Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.
 
Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille
 
Henkilötietojasi luovutetaan seuraaville taholle, mikäli et ole tehnyt suoramarkkinointikieltoa. Katso voimassa oleva lista tästä.
 
Siirrämme henkilötietoja Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Tarkista voimassa oleva yhteistyökumppanilista täältä.
 
Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
 
Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Siirrämme henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tarkista voimassa oleva yhteistyökumppanilista täältä.
 
Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
 
 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.
 
Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet
 
Jos olet jo asiakkaamme:
 
Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään 6 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
 
Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:
 
Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin uutiskirjeen tilauksesi on voimassa tai niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin Rekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
 
Profilointi
 
Voimme toteuttaa automaattista profilointia osana henkilötietojen käsittelytoimia markkinoinnin tehostamiseksi ja yksittäisille asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille paremmin sopivien markkinointiviestien näyttämiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa profilointia alla olevan kohdan 11 mukaisesti.
 
Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä henkilötiedoillasi suoritettavaa profilointia. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).
 
Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
 
 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
 
Jos peruutat suostumuksesi suoramarkkinointiin, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, ettemme voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia.
 
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisterin tietoja säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää Rekisterin tietoja. Rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 
Maksupalvelutarjoaja
 
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
 
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com
 
Verkkomaksu
 
Verkkomaksu on mahdollinen OP:n, Aktian, Bank of Åland, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Säästöpankin, S-pankin, POP-pankin ja Oma Säästöpankin asiakkaille. Sinulla tulee olla oman pankkisi antamat käyttäjätunnukset. Siirryt verkkokauppamme sivuilta hetkeksi pankin sivuille ja maksat valitsemasi tuotteet suoraan omalta tililtäsi. Maksunsaajana näkyy Paytrail Oyj, joka huolehtii verkkokauppamme maksunvälityksestä.
 
Korttimaksu (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard)
 
Korttimaksun yhteydessä sinut ohjataan Netsin maksukorttipalveluun, missä maksun voi suorittaa turvallisesti. Onnistuneen maksutapahtuman jälkeen istunto palautuu automaattisesti verkkokauppaamme. Maksunsaajana näkyy Paytrail Oyj, joka huolehtii verkkokauppamme maksunvälityksestä.
 
Kysymyksiä maksamiseen liittyvissä asioissa?
 
Verkkokauppamme maksunvälityksen toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä pankkien kanssa. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu eli kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä tietojasi. Maksunsaajana näkyy Paytrail Oyj.
 
Yhteydenotot
 
Voit ottaa yhteyttä verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen kautta (toimisto@Hakea.fi), henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
 
CoinAd Media Tmi
Helsinki, Uusimaa, 
00940, Finland
Y-Tunnus: 2911146-8
toimisto@Hakea.fi